Gregers Anders Jesper Jørgensen

Navn ved fødslen Gregers Anders Jesper Jørgensen
Køn mand
Alder ved død 52 år, 11 måneder, 3 dage

Hændelser

Hændelse Dato Sted Beskrivelse Noter Kilder
Fødsel 17 juni 1897    
 
Dåb 8 august 1897    
 
Ægteskab 18 december 1926    
 
Død 20 maj 1950 Odense Amts Sygehus (OUH)  
 
Begravelse 26 maj 1950 Fredens Kirkegård  
 

Forældre

Fader Johan Carl Jørgensen
Moder Johanne Hansine Jensen
Søskende
 1. Marie Andrea Rasmine Jørgensen
 2. Jørgen Christian Marius Jørgensen

Familier

Borgerlig vielse Samlever Astrid Nielsen
   
Hændelse Dato Sted Beskrivelse Noter Kilder
Ægteskab 18 december 1926    
 
  Børn
 1. Margit Jørgensen
 2. Udøbt dreng Jørgensen
 3. Kurt Mogens Jørgensen
 4. Birgit Jørgensen
 5. Norma Jørgensen
 6. Connie Alice Jørgensen
 7. Ingerlise Jørgensen
 8. Gerda Jørgensen
 9. Käte Jytte Jørgensen
 10. Ole Johan Jørgensen
 11. Hanne Jørgensen

Medier

Fortællende

Skrevet af: Lone Andersen, d. 22. maj 2006 (barnebarn til Gregers)

Gregers havde en alvorlig sygdom, som er genetisk betonet. Hvilket betyder, at den går i arv til ens børn uanset hvilket køn barnet har. Det skal lige påpeges, at der for hvert barn der fødes i en familie hvor én af forældrene har denne sygdom, er der 50% chance for at barnet også arver sygdommen. Det skal lige påpeges, at sygdommen/generne i dette tilfælde ikke springer en generation over.
Sygdommen bære navnet: Mb. Osler - Oslersygdom, eller HHT (Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia).
Nærmere oplysninger om sygdommen, kan søges på Internettet, eller ved at rette henvendelse til Odense Universitest Hospital (OUH) Overlæge Annette Kjeldsen. (pr. 2006)
Annette Kjeldsen, kender alt til vores familie gener, og ved hvad der skal søges efter såfremt der måtte være behov for en test af person, der gerne vil vide om han/hun evt. har genet og dermed sygdommen.

Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange af Gregers' børn der har arvet denne sygdom, men det formodes, at Margit (den ældste) og Hanne (den yngste) gik fri for sygdommen. Med hensyn til Hanne, kan det desværre ikke påvises om hun havde sygdommen eller ej. Men sandsynligheden er desværre tilstede da hun i en alder af ikke engang 30 år rammes af en svulst i hjernen, og efterfølgende mange hjerneblødninger, hvilke kan være nogle af kendetegnene for sygdommen. Hanne dødede i en alder af 46 år. De af Gregers’ børn der havde sygdommen blev mellem 37 og 60 år, han selv blev ca. 50 år, inden sygdommen gjorde en ende på hans liv.

Gregers’ barnebarn; Lone blev undersøgt på OUH i februar 2006, og fik i den forbindelse også lavet en gentest. Både undersøgelse og gentest, viser at hun og hendes børn er frikendt for sygdommen, og hermed er kæden brudt i den del af familien.

Anetavle

 1. Johan Carl Jørgensen
  1. Johanne Hansine Jensen
   1. Marie Andrea Rasmine Jørgensen
   2. Gregers Anders Jesper Jørgensen
    1. Astrid Nielsen
     1. Margit Jørgensen
     2. Udøbt dreng Jørgensen
     3. Kurt Mogens Jørgensen
     4. Birgit Jørgensen
     5. Norma Jørgensen
     6. Connie Alice Jørgensen
     7. Ingerlise Jørgensen
     8. Gerda Jørgensen
     9. Käte Jytte Jørgensen
     10. Ole Johan Jørgensen
     11. Hanne Jørgensen
   3. Jørgen Christian Marius Jørgensen

Aner